Chùa Xưa

Hồn lạnh giá trong sân chùa tháng chạp
Ánh trăng rằm soi rọi cánh hoàng lan
Tiếng chuông ngân lắng đọng tự thuở nào?
Giờ vang mãi bên tai người lữ thứ
Nếu ai nói tình yêu là giấc mộng.
Thì vì sao tối nhớ mãi nụ cười
Và hơi ấm nơi bàn tay xưa ấy
Vấn vương đây cứ mãi chẳng xa rời!