Tên bài thơ: Khuyến học
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:26
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoNgon là mật mỡ tốt vàng son
Vì học mà nên ớ các con
Kinh sử kêu ca là của tốt
Văn chương chữ nghĩa ấy mùi ngon
Cơm cha áo mẹ sâu tày biển
Nợ nước ơn nhà nặng tợ non
Hai chữ công danh ta gắng chí
Tôi ngay con thảo nước nhà còn
Ăn thì vóc học thì hay
Chớ ngủ ngày quen con mắt
Chớ chơi ác rách áo quần
Phải ân cần lo học tập
Bực cao thấp chốn công đàng
Khó lấy vàng mua quyền chức
Nhỏ chịu cực lớn thành thân
Thuấn hiếu nhân đời khen ngợi
Quang Trung ngỡi, thế thượng thờ
Trẻ bây giờ lo mà học.

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.