Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

sabina_mller

Tên bài thơ: Giữa cuộc đời
Tác giả: Elisabeth Schawerma (Áo)
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/06/2008 13:58
Xoá bởi: sabina_mller
Lý do xoá: chưa tìm đc bản gốc


(Bài viết được gửi tự động)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

sabina_mller

Bản dịch của Quang Chiến
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/06/2008 13:58Những giấc mơ như đàn chim di cư
Kiệt sức
Bên giới hạn ngoài cùng
Của ngôn ngữ

Giấc mơ thường xuyên thành mùa hạ
Và mùa đông
Thường nhanh chóng
Chứa chất đầy quá khứ

Những ngọn núi
Bằng đá vô thanh
Nghiêng bóng
Thèm khát ngóng tương lai

Không khởi đầu, không kết thúc
Vây bởi
Cuộc đời
Chạy trốn vào ánh lửa

(Bài viết được gửi tự động)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]