Tên bài thơ: Con mèo
Tác giả: Trần Nhuận Minh (Việt Nam)
Gửi bởi anxyz
Ngày gửi: Hôm nay 12:35
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Nguồn không đảm bảoCon mèo nằm thản nhiên
trong mảnh thảm nhung góc nhà
Nó bị xích như xích chó
Thức ăn được phục vụ tại chỗ

Thấy chuột, tôi thả con mèo ra
Mèo nhìn chuột dửng dưng, lạnh lùng
Rồi lại nằm khoèo trên mảnh thảm nhung,
gối đầu lên cái xích…


Chú thích:
Cửa Lục, 2.1999

Nguồn: http://www.thica.net/2008/12/02/con-meo/

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.