Tên bài thơ: Chuyện lâu rồi
Tác giả: Hoàng Cầm (Việt Nam)
Gửi bởi Die Autumn
Ngày gửi: 01/04/2009 21:20
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: Nguồn không đảm bảoLần thứ nhất gặp anh, em nói:
-Chỉ xin làm em gái của anh

Lần thứ hai gặp em, anh nói:
-Muốn xin em làm vợ của anh

Lần trước, anh cười chẳng nói
Lần sau, em cười quay đi

Hôm nay
Họ xa nhau từ lâu
Còn lại tiếng mưa ngâu
Gõ nhịp giọt phanh thềm đêm vắng
Và một dòng thơ
trang trải nợ ban đầu


Chú thích:
http://vnthuquan.net/tho/...=Ho%C3%A0ng%20C%E1%BA%A7m

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.