Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Vanachi

Tên bài thơ: Bức thư tình kiệm lời
Tác giả: Nizar Qabbani (Syri)
Gửi bởi Phạm Thanh Cải
Ngày gửi: 24/05/2017 18:40
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không có nguyên tác


(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vanachi

Bản dịch của Phạm Thanh Cải
Gửi bởi Phạm Thanh Cải
Ngày gửi: 24/05/2017 18:40Em thân yêu!
Tôi có rất nhiều lời ...
Tôi có rất nhiều lời, phải nói rằng như thế...
Bắt đầu nói từ đâu? Ôi, em yêu quí
Mọi thứ của em, tất cả là… vua,
Chữ của tôi, em ơi em, em đã làm cho
Nội dung bên trong thành kén ươm tơ
Đây sẽ là tôi, của tôi bài hát….
Cuốn sách nhỏ này mang chúng mình kết chặt...
Ngày mai thôi... Khi em đọc cả đống thư từ
Giường cũng hát, mà đèn cũng tương tư,
Nét chữ cũng dịu dàng mà ý thơ dào dạt
Dấu chấm câu lâng lâng muốn bay thẳng lên cao.

Em đừng nói: Có một chàng trai
Anh ta kể với em, về suối trong và dốc núi,
Về hạnh nhân ..uất kim hương.... ngay cả mình tôi...
Khi tôi đi, trái đất cũng theo người
Nó vẫn kể với tôi thao thao bất tuyệt,
Kết quả là trên mặt mỗi ngôi sao,
Đều có hương thơm của tôi lưu lại.
Ngày mai… mọi người đều thấy tôi trong thơ anh ấy
Mái tóc ngắn... miệng nhỏ màu rượu nho...

Theo người ta nói, cách xa tôi
Nghĩa nặng tình sâu, em không thể lớn...
Trái đất sẽ như thế nào, nếu như không có...
Nếu như đôi mắt của em... trái đất sẽ thế nào?

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]