Có ai có bài Bình dân luận của Ngô Thì Sĩ bằng chữ Nôm không? Mình đang cần mà không biết ở đâu có. bạn nào có thì cho mình xin đi. Cám ơn nhiều