Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 10/10/2019 00:26, số lượt xem: 121

Em muốn đi hay lòng anh chẳng giữ
Lá vô tình hay gió kẻ thứ ba
Cây đang khóc hay mưa rào đầu hạ
Mây đang buồn hay mây hiểu lòng ta

Chiều mưa
Hà Nội 01/04/2019