Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/10/2016 09:48, số lượt xem: 1183

Tiếp sức mùa thi giữa nắng hè
Ắp đầy nhân nghĩa, nặng tình quê
Cảm thông, chia sẻ, vơi lo lắng
Khích lệ, đồng cam, bớt bộn bề
Sỹ tử làm bài thêm sáng suốt
Thanh niên tình nguyện cứ say mê
Trên cành, phượng đỏ đang chờ đón
Trái ngọt mùa thi ắt nhận về