Con cháu đông vui, ấm cửa nhà
Xuân về, thắm sắc, ngát hương hoa
Họ hàng, thăm hỏi, luôn thân mật
Thôn xóm, giao lưu, mãi thuận hoà
Bạn đến cho lòng thêm gần gũi
Người đi, trong dạ chẳng chia xa
Mỗi khi tết đến, vui như tết
Ngày hội sum vầy! Ta với ta