15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 16:57

Tình ta còn phải ăn vay
Lấy chi bù sớt đỡ gầy vóc thu
Biệt ly giờ sắp đến mùa
Ích chi, chiếc lá già nua níu cành


1944

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006