Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:12

Thời gian, con nước chảy mau
Tình người còn giữ sắc màu không phai
Tổ tiên công đức cao dày
Lấy điều nhân nghĩa tỏ bày tri ân.


2002

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011