Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2014 07:32

Mừng cậu khoa này đỗ "đíp lôm"
Đương khi chữ Hán cuối chiều hôm
Văn chương đã đáng xây lầu phượng
Danh giá nào thua vót bảng hùm
Học có sẵn đường thêm mới mẻ
Nước không đến nỗi chịu già tom
Ai ơi xin chớ khoe nề nếp
Đình đám ăn nhau tiếng cắc thòm


Câu kết nói chuyện các cô đào mà thí dụ với các ông cử tú chữ nho.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 25, 1919