15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/06/2020 08:34

Cái cảnh mưa dầm cảnh vắng teo,
Bởi chưng chật đất hoá nằm meo.
Nước non mù tít cơn mưa gió,
Ngòi lạch mênh mang nỗi nước bèo.
Chẳng biết đợi thời hay lỡ bước,
Mà sao ngồi xó lại nằm queo.
Vũ đài tranh cạnh đương huyên náo,
Thấy gã nằm queo lại chán phèo!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 96, tháng 6-1925