Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Đăng ký ngày 31/07/2018 21:34, số lượt xem: 310
Tên thật: Trần Công Tiếp
Sinh ngày: 11/05/1991
Quê quán: Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long