Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Đăng ký ngày 01/08/2018 21:34, số lượt xem: 291
Tên thật: Trần Công Tiếp
Sinh ngày: 11/05/1991
Quê quán: Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long