Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2020 10:21, số lượt xem: 173

Phất phơ một chút trần ai
Đã nghe hồn xác đau dài được thua
Đã nghe mộng thực như đùa
Hố sâu đã vọng tiếng mùa nghi nan

Phất phơ một chút trăng đàn
Đã nghe cung bậc sỗ sàng so đo
Đã nghe âm hưởng tàn tro
Bày phơi nghĩa ý tuồng trò dối gian

Phất phơ một chút tình đang
Đã nghe tỉnh giấc mộng bàng hoàng đau
Đã nghe son phấn úa màu
Dung nhan hoảng hốt trăng lầu bóng nghiêng

Phất phơ một chút đời riêng
Đã nghe xiêu lệch bên triền rêu rong
Đã nghe cạn đắng tấc lòng
Loanh quanh chẳng biết hồn mong nhớ gì

Phất phơ một chút nhiều khi
Đã vương nợ suốt sinh thì với nhau
Mênh mang nghi ngút đuôi đầu
Ngàn sau hút bóng bên cầu trăng phai

facebook Trân đình Hoá ngày 23-2-2020