Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/04/2018 20:35, số lượt xem: 281

Tiếng gà giục giã
Đánh tan màn đêm
Đường làng lầy lội
Khuất sau nẻo đồi
Sương mờ tan lối
Một cây cầu ao
Con thuyền độc mộc
Nằm nghiêng cắm sào
Bụi tre,  bến nước
Cá nhảy trong ao
Cầm tay em nhẹ
Lòng nghe rạt rào

Jan 7, 2018