Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2021 16:36, số lượt xem: 84

Thời gian nịnh ngọt mùa xuân
Hoa thơm, trái ngọt thêm phần tốt tươi.
Thời gian vò nát miệng cười
Mà không nhăn được nét tươi tâm hồn.