Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/06/2021 16:40, số lượt xem: 84

Tiếng gà gáy rập màn đêm
Bình minh trêu chọc cái mền chăn mây
Mẹ tôi chân ướt sương mai
Gánh trời đông giá dưới vai nhọc nhằn
Oằn lưng được bát cơm ăn
Cái ngon dâng ngoại, nạc nhằn con thơ
Chuỗi đời dệt những ước mơ
Mong ngày con lớn vô bờ yêu thương
Ngày nay con đã thông tường
Mẹ đi khuất núi, nằm sương mất rồi
Vu lan con gọi Mẹ ơi ... !
Vẳng nghe còn vọng tiếng lời đâu đây
Chân thành làm những việc hay
Tấm gương mẹ sáng đời này khắc ghi.