Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/08/2021 22:30, số lượt xem: 59

Ngồi thấp xuống !
Hãy ngồi thấp nữa xuống
Để nhìn rõ bầu trời
nhìn rõ lòng người, ai tốt với ai ?...