Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2018 16:18, số lượt xem: 169

Mảnh gỗ cầu kia bị mục rồi
Thôi đừng nuối tiếc nữa, người ơi!
Chớ dùng gỗ ấy làm cầu nối
Sợ đến một ngày gãy làm đôi

Hãy loại bỏ đi… thế là xong
Cá lội dưới sông đẹp đáy lòng
Người đi qua lại không lo lắng
Hối hận cầu kia... gãy giữa dòng