15.00
3 bài thơ
Đăng ký ngày 15/05/2019 22:58, số lượt xem: 101
Phan Quốc Huy biểu tự Tử Khiêm. Sinh ngày 21 tháng 5 năm 1996 tại Tiền Giang.

 

Khung Cửa và Ánh Trăng