Nguỵ biện. Nhưng chỉ để che giấu trái tim mình.
Yêu và hận...