64.83
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thu Bồn (158 bài)
- Hoài Vũ (8 bài)
- Hà Huyền Chi (18 bài)
- Thanh Tùng (5 bài)
- Tụ Vinh (333 bài)
Tạo ngày 13/07/2015 04:25 bởi tôn tiền tử
Tạ Vũ (1935-2014) tên thật là Vũ Hùng, sinh ngày 22-3-1935 tại Hà Nội, mất ngày 10/10/2014 tại Hà Nội. Ông vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 1983, còn có bút danh Hà Trang.

Tác phẩm:
- Những cánh chim trời (1984)
- Vừng sen Hàm Rồng (trường ca, 1975)
- Trên thềm sông cổ
- Thác Bà
- Mưa đồng đội

Giải thưởng:
- Tặng thưởng của Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1973 cho tập trường ca Trên dòng sông cổ
- Tặng thưởng của Tổng Công đoàn Việt Nam năm 1975 cho tập Những cánh chim trời