Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2019 09:21, số lượt xem: 49

Tự khắc Tam Sinh tan theo làn mây trắng,
Gió thổi trăng tàn sao lại kiếp Đông Hoa.
Một khắc thanh cao chốn trần gian phiêu bạt,
Thấu hiểu tình đời vô ngã lối tương tư.