Hoàng tước vui trong nhà nghỉ "Cây phong"
Có một lần ngồi trên ghế băng
Bỗng nhiên làm ra bài hát mới
Hát hồn nhiên cho hoàng yến nghe cùng

Sớm mai xôn xao cả khu rừng:
"Anh có vợ, chị đã có chồng
Nhưng anh nắm chặt chân chị ấy
Cả hai cùng tắm bể nước trong"

"Một khi chàng ta đã phải lòng
Nên đã không giữ gìn ý tứ
Còn nàng, diện trang phục mỗi ngày một bộ"
Những con gà buông tiếng gièm pha

Hoàng tước nghe bao lời đơm đặt
Cùng bao điều đồn thổi sau lưng
"Hoàng tước có vẻ ưng hoàng yến"
Chị đại bàng chép miệng...
                                 ... và tiếng kêu ra rả ác là
Hậu quả bao điều đơm đặt ấy:
Hoàng tước đành về, dẫu ngày nghỉ vẫn còn
Và hoàng yến phải vào nằm bệnh viện...

Thói thóc mách thối nát nhỏ nhen
Như thể đấu tranh vì đạo đức
Thói trơ trẽn mạo xưng phẩm cách
Thực ra là bôi nhọ người ta thôi!


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)