Nếu em là ong, anh là đoá hoa hồng,
Anh có cho em đậu vào khi trong gió cuốn?
Anh có giữ lại không, khi cánh hoa rơi rụng,
Có cho em vào tìm tim của anh không,
  Nếu anh là đoá hoa hồng?

Nếu em là hoa hồng, anh là một con ong,
Em sẽ không cho anh đi, khi anh bay tới,
Em sẽ cất tình yêu tận đáy con tim nóng hổi
Lá sẽ khép ngay, giữ anh chặt trong lòng,
  Nếu anh là một con ong.