Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2017 06:04, số lượt xem: 89

Thượng Đế hỡi quyền năng Ngài có thể
Đánh đuổi Sa-tan, cứu vớt con người
Ngài có thể phán một lời có cả
Cớ sao Ngài phải xuống tận thế gian?
Như con đây số phận kẻ cơ hàn
Đâu sang giàu như Sê-sa, Hê-rốt
Để cứu con Ngài sinh nơi máng cỏ
Hiểu kiếp đời số phận kẻ cơ hàn
Chuộc tội con, Ngài đành mang thập tự
Tại vì con, vì tất cả nhân gian
Nay kinh nghiệm ơn Chúa sâu vô tận
Muốn cứu người Ngài phải trở nên người
Mùa giáng sinh, mùa đông lạnh tuyết rơi
Nhưng Chúa đến làm nên mùa ấm áp
Ấm tình Trời, tin vui mừng truyền khắp
Mùa yêu thương, vì Chúa đã yêu người
Hôm nay đây Chúa vẫn đang gọi mời
Mau đến Chúa để tình Ngài sưởi ấm
Nếu không Chúa, kiếp cơ hàn vẫn thế
Mấy ai mong khi được Chúa gọi tên?

11/2017