Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Jean Tardieu (6 bài)
- Jacques Prévert (20 bài)
- Antoine de Saint-Exupéry (1 bài)
- Robert Desnos (6 bài)
- Pierre Seghers (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 05/05/2020 18:47 bởi hongha83
Raymond Queneau (1903-1976) là nhà thơ, nhà văn, nhà viết tiểu luận Pháp. Ông sinh ở Le Havre và mất ở Paris, Pháp.