15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/04/2020 15:25, số lượt xem: 175

Trông về Quảng Trị thoáng ngù ngơ
Xứ đạo La Vang mải miết chờ
Mỹ Thuỷ la đà đôi mắt nhớ
Gio Linh ngắc ngoải cặp chân đờ
Âm thầm Cam Lộ choàng hơi thở
Ngất ngưởng Đông Hà luyến cõi mơ
Dạo bước Diên Sanh ngào ngạt phở
Triệu Phong chập chững thuở i tờ

Triệu Phong chập chững thuở i tờ
Lả lướt sương chiều Cửa Việt mơ
Thạch Hãn mùa mưa dào dạt nhớ
Hải Lăng buổi nắng chứa chan đờ
Êm đềm Gia Đẳng vui chồng vợ
Rộn rã Nhan Biều hoạ phú thơ
Thành Cổ năm nào ôi dễ sợ
Trông về Quảng Trị thoáng ngù ngơ