Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 08/05/2019 12:34, số lượt xem: 306

Bồi bổ thế này tuyệt lắm em
Ngon nè lại béo tựa là nem
Phao câu xớt lịm ôi mà khoái
Nước xuýt phức thơm thật đã thèm
Khoắng chút lòng mề khao khát dậy
Gặm vài đoạn cốt ngọt ngào rêm
Làm sao hoãn được niềm vui nhễ
Phấp phỏng chờ tan kéo vội rèm

Phấp phỏng chờ tan kéo vội rèm
Trường đồ mã lực sợ gì rêm
Cho bù lắm dạo lòng tưng khởi
Đáp lại nhiều phen dạ phát thèm
Ngát tựa hôm cà lan lẫn cúc
Ngon bằng buổi nhậu chả cùng nem
Cùng nhau quấn quyện hoài cưng nhá
Bồi bổ thế này tuyệt lắm em