Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2021 06:52, số lượt xem: 59

Lại đây – nép sát hồn anh
Để tim hoà nhịp, mộng lành dệt tơ
Đã bao tháng đợi năm chờ
Trời thương nối nhịp câu thơ ban đầu.

Lại đây – ngọt mật trao nhau
Đượm yêu, nồng nhớ cau trầu thuở nao
Dẫu là có lúc chênh chao
Duyên em nồng mặn, lao xao phím lòng.

Lại đây – thắm ngãi vợ chồng
Gió mây, trăng nước cột chàng với em…