23.00
1 người thích
Đăng ngày 25/01/2020 08:24, số lượt xem: 255

Tết này nơi đó sao em
Có nghe một thoáng nỗi niềm nhớ quê?

Bên nhà vẫn đượm hoàng mê
Của năm tháng cũ lắm đê mê nồng
Cái thời ẻo lả đèn chong
Đôi ta trẻ mọn muốn long nhong hoài.

Thế rồi hết nuộc ngô khoai
Em về xứ lạ sống thoai thoải đời
Qua net mình đổi trao lời
Mà nghe như thể mộng phơi phới chuyền.

Biết khi nao, bến gặp thuyền
Để cho hai đứa thoả nguyền thệ yêu.
Xuân đang ngã bóng sang chiều
Nhớ em, ta nhớ thuở yêu dấu nào…