Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/08/2022 11:50, số lượt xem: 27

Một là chớ để lộ bày mông
Hai phải bền chăm tưới nụ hồng
Ba cấm vòng vo gà vịt ngỗng
Bốn đừng nhiễu sự rắn lừa công
Năm trau giọng nói luôn trầm bổng
Sáu đượm vườn yêu chẳng biếng nồng
Bảy giữ chung tình say đắm mộng
Tám thời vạn bữa quyết chiều ông

Nhất định yêu rồi quyến mỗi ông
Nhị hoa diễm lệ phải thơm nồng
Tam lần vũ điệu bừng loan cổng
Tứ bận ngôn tình thả bướm công
Ngũ quyết hồi xuân bày cảm mộng
Lục say ẩn hiện xáp mơ hồng
Thất chiều khẩu vị đừng cho trống
Bát sũng xoa hoài ở cái mông