Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/03/2019 01:49, số lượt xem: 243

Giữa nắng hè oi
Rạng rỡ sông ngòi
Tuổi thơ về dọi
Quá vãng ngời soi.

Thuở ấy mặn mòi
Bè bạn đùa thoi
Cười rân đồng hói
Tíu tíu vang chòi.

Lễ hội cùng coi
Bắt cá theo nòi
Dạ lòng tươi rói
Hạnh phúc hoài noi.

Rồi bỗng đua đòi
Ước cưỡi đầu voi
Nào hay trơ trọi
Ôi lắm thiệt thòi!