Những người xa quê, những người xa quê
Đêm cuối năm trở thành bạn bè
Hát chung một bài ca hữu nghị
Nghe bài thơ tình trong gió se,

Đêm ấm không vì đêm tàn đâu
Đêm ấm xanh xanh những mái đầu
Ngồi lại mà chơi vơi một nửa
Nửa tìm về quê, nửa ở bên nhau.

Vì men đời ai không biết say
Dẫu đêm lạnh bước một mình phố vắng
Giai điệu bạn bè nồng nàn hương nắng
Theo ta về giữa tĩnh lặng đêm xuân.

Xin được nhân lên, nhân lên nghìn lần
Lời bạn bè chúc nhau bằng thơ nhạc
Và bỗng dưng ta lên tiếng hát
Nào phải vô tình, giai điệu đã hoà tan.


Nguồn: "Kiến thức ngày nay" xuân Đinh Sửu 1997