Nhớ thành phố, nhớ quê nhà
Nhớ vô cùng một tiếng ca
Ở đây núi rừng biên giới
Nhớ nên trông như người xa

Dưới tán bằng lăng ngả tím
Nhớ màu áo em ngày xưa
Nay ta làm anh lính chiến
Nhớ em - nói sao cho vừa

Rừng non đang thay lá mới
Nói lòng ta đấy em ơi
Xuân ơi đã đến chưa nào
Ta còn đóng quân vùng cao

Chưa về nên thư viết vội
Lô xô chữ đứng chữ ngồi
Giấy hẹp viết tràn kín mặt…


Nguồn: http://baoquangnam.com.vn...hanh-pho-thang-gieng.html