Chưa có đánh giá nào
Nước: Đan Mạch
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Văn Phú (1 bài)
- Nguyễn Xuân Sanh (1 bài)
Tạo ngày 29/06/2008 11:27 bởi hongha83
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) là giáo viên, nhà văn, nhà thơ, nhà triết học, nhà thần học, nhà sử học, linh mục, nhà chính trị người Đan Mạch. Ông là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Đan Mạch. Triết lý của ông tạo nên bước đột phá cho hình thức mới của chủ nghĩa tự nhiên ở Đan Mạch vào nửa cuối thế kỷ 19. Ông đã kết hôn ba lần, lần cuối cùng vào năm ông 76 tuổi.

Ông viết nhiều tác phẩm đề cập đến mọi lĩnh vực của đời sống, từ giáo dục, luật pháp đến việc sưu tầm khảo cứu văn học cổ.

Tác phẩm:
- Suy nghĩ về giáo dục (nghiên cứu)
- Beowulf và văn học Anglo-Saxon (nghiên cứu)
- Bài ca lao động cho nhà thờ Đan Mạch (thơ)
- Phượng hoàng (thơ dịch)
- Lời kháng biện của nhà thờ...