những người đàn ông đem những chiếc bóng của lũ chim
đang bay trên bầu trời trên đầu đặt lên những chiếc bóng
của​mình đang ngã trên đất​người ta nói như thế là sự kết
hợp giữa ảo ảnh và hiện thực