Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Đinh Thu Hiền (II) (42 bài)
- Đàm Huy Đông (75 bài)
- Nguyễn Ngọc Tư (6 bài)
- Trà Hoa Nữ (57 bài)
- Trần Văn Lợi (11 bài)
Tạo ngày 08/08/2021 06:52 bởi hongha83
Nguyễn Lệ Chi (1976-) là dịch giả, người sáng lập Công ty sách Chibooks. Chị là cử nhân khoa Trung văn khoá 1994-1998 Đại học Ngoại ngữ (Hà Nội), cử nhân Ngoại giao khoá 1994-1999 Học viện Quan hệ quốc tế (Hà Nội), thạc sĩ Điện ảnh khoá 2001-2004 Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Hiện làm việc tại báo Thanh niên, TP Hồ Chí Minh. Chị đã dịch nhiều tác phẩm văn học Trung Quốc sang tiếng Việt.

 

Thơ dịch tác giả khác