Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2018 06:26, số lượt xem: 112

Bác đã khóc muôn lần rơi nước mắt!
Cũng vì dân Bác nuốt lệ lòng đau
Ngày ra đi, di chúc vội viết mau
Mong Đất nước tươi màu luôn đẹp mãi…

PL. 12/6/2018