15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
69 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bình Phương (87 bài)
- Đinh Thị Như Thuý (89 bài)
- Lương Ngọc An (6 bài)
- Huệ Triệu (3 bài)
- Khánh Chi (10 bài)
Tạo ngày 02/07/2022 20:22 bởi Admin
Nguyễn Đức Hạnh còn có bút danh Phan Nguyễn, sinh năm 1965 tại Tuyên Quang, quê Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Ông tốt nghiệp Khoá 29 ngành Ngữ văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội, nhận bằng tiến sĩ năm 2003 tại Viện Văn học, công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tác phẩm:
- Xin người lượng thứ (thơ, NXB Thanh niên, 1992)
- Mùa quê hương (thơ, Sở VHTT Hà Giang, 2006)
- Bởi vì mây vẫn trắng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2022)
- Miền đá - miền thơ (phê bình, tiểu luận, Sở VHTT Hà Giang xuất bản, 2000)
- Mấy vấn đề về phát huy truyền thống và sáng tạo trong thơ ca (chuyên luận, NXB Văn hoá Dân tộc, 2006)
- Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ Việt Nam hiện đại (chuyên luận, NXB Đại học Quốc gia, 2011)
- Có thơ trong nhiều tuyển tập và báo, tạp chí khác

Giải…

 

Xin người lượng thứ (1992)

Mùa quê hương (2006)

Bởi vì mây vẫn trắng (2022)