bài thơ được viết bởi cảm xúc của mình mong mọi người góp ý!

Đừng hỏi tại sao em yêu anh!