Tặng Nicolai Ostrovski

Kẻ thù bảo anh:
Hãy bỏ việc và lo lấy đôi mắt

Bất chấp kẻ thù, anh vẫn làm việc
Anh yêu công việc của mình

Bác sĩ nói với anh:
Nếu đau, anh hãy kêu lên

Nhưng bên bác sĩ anh lặng yên
Dù mắt anh không còn nhận ra màu sắc

Linh cảm nói với anh:
Anh sắp sửa chìm vào bóng tối

Và anh quyết: không một lần rời xa ánh sáng
Dù ánh sáng chỉ còn trong ký ức

Trước khi những đôi mắt chết đi
Phải để mặt trời chan hoà vào chúng

Và thế từ nay anh không còn mù nữa
Anh đang nhìn thẳng vào mặt trời.


Độc thoại của Marylin Monroe/ Thơ dịch/ NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)