Chưa có đánh giá nào
2 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 17/11/2015 10:10, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/11/2015 10:25 bởi Levanm45, số lượt xem: 465
Chiều dài đất nước trong tôi
Trường sơn nối nhịp, cuộc đời tôi đi
levanm45