Lục Du 陸遊 (1125-1209) tự Vụ Quan 務観, hiệu Phóng Ông 放翁, người Sơn Âm, Việt Châu (nay thuộc Nhạn Môn đạo, tỉnh Sơn Tây), thời Nam Tống ông đã làm quan Tri châu, Tri phủ, còn làm quan Quốc sử biên tu, ông là một vị thi nhân ái quốc. Sống vào thời kỳ hai hai triều Tống Kim đánh nhau, Lục Du trở thành một người rất trăn trở vì mất nước. Khi đó người Nữ Chân (vương triều Kim) đã đánh chiếm xuống phía nam, đất nước chia năm xẻ bảy, dân tình ly tán loạn lạc. Ông đã từng vào đất Nam Trịnh (Tứ Xuyên hiện nay) theo phong trào chống Kim, đã từng mặc giáp cưỡi ngựa vượt qua sông Vị cùng những toán kỵ mã yêu nước, ban đêm đột kích quân Kim nhiều lần. Ông có Kiếm nam từ chuyên tập lưu truyền đến nay.

Nhưng thời tuổi trẻ ông đã bị một bi kịch về chuyện hôn phối. Năm 20 tuổi ông kết hôn với ngườ…

 

 1. Ất Sửu hạ thu chi giao, tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung hý thành tuyệt cú
  2
 2. Bệnh khởi thư hoài
  2
 3. Bi thu
  2
 4. Bốc toán tử - Mai
  7
 5. Cảm sự
  3
 6. Cảm sự lục ngôn
  1
 7. Chẩm thượng ngẫu thành
  1
 8. Chẩm thượng văn cấp vũ
  2
 9. Chí quý
  1
 10. Chiến thành nam
  1
 11. Cô vân
  2
 12. Cửu nguyệt nhất nhật dạ độc thi cảo, hữu cảm tẩu bút tác ca
  1
 13. Dạ bạc thuỷ thôn
  2
 14. Dạ bộ
  1
 15. Dạ du cung - Ký mộng ký Sư Bá Hồn
  4
 16. Dạ độc binh thư
  1
 17. Du Sơn Tây thôn
  6
 18. Đào Nguyên ức cố nhân - Đề Hoa Sơn đồ
  2
 19. Đào Nguyên ức cố nhân (Tà dương tịch lịch sài môn bế)
  1
 20. Đậu diệp hoàng
  1
 21. Điểm giáng thần
  4
 22. Đông sơ xuất du
  4
 23. Giá cô thiên - Tống Diệp Mộng Tích
  1
 24. Giá cô thiên (Gia trú thương yên lạc chiếu gian)
  2
 25. Hạ thu chi giao tiểu chu tảo dạ vãng lai hồ trung tuyệt cú
  2
 26. Hán cung xuân - Sơ tự Nam Trịnh lai Thành Đô tác
  1
 27. Hảo sự cận - Đăng Mai Tiên sơn tuyệt đỉnh vọng hải
  1
 28. Hảo sự cận (Tuế vãn hỉ đông quy)
  1
 29. Hoạ Cao Tử Trường tham nghị “Đạo trung”
  1
 30. Hoa thời biến du chư gia viên
  2
 31. Hoán khê sa - Hoạ Vô Cữu vận
  1
 32. Hoàng Châu
  2
 33. Hồ thôn nguyệt tịch
  2
 34. Khê hành
  1
 35. Kịch thử
  1
 36. Kiếm Môn đạo trung ngộ vi vũ
  1
 37. Kim thác đao hành
  3
 38. Lãng đào sa - Đan Dương Phù Ngọc đình tịch thượng tác
  3
 39. Lâm An xuân vũ sơ tễ
  6
 40. Lân khúc hữu vị phạn, bị truy nhập quách giả, mẫn nhi tác chi
  1
 41. Liễu tiêu thanh - Ất Tỵ nhị nguyệt Tây Hưng tặng biệt
  1
 42. Mai hoa kỳ 1
  2
 43. Mai hoa tuyệt cú kỳ 3
  4
 44. Nam hương tử - Phú quy
  1
 45. Ngư gia ngạo - Ký Trọng Cao
  1
 46. Ngư phủ - Đăng hạ độc Huyền chân tử “Ngư ca” nhân hoài Sơn Âm cố ẩn truy nghĩ
  1
 47. Ngư phủ (Tương hồ yên vũ trường thuần ty)
  1
 48. Nông gia thán
  2
 49. Ô dạ đề
  1
 50. Quan san nguyệt
  3
 51. Quán viên
  1
 52. Quy Đường độc chước
  1
 53. Sinh tra tử
  1
 54. Song đầu liên - Trình Phạm Trí Năng đãi chế
  1
 55. Sở thành
  1
 56. Sơn thôn kinh hành nhân thi dược kỳ 1
  2
 57. Tạ trì xuân
  2
 58. Tạp cảm
  2
 59. Thẩm viên (I) kỳ 1
  7
 60. Thẩm viên (I) kỳ 2
  7
 61. Thẩm viên (II) kỳ 1
  5
 62. Thẩm viên (II) kỳ 2
  5
 63. Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác
  6
 64. Thị nhi
  6
 65. Thoa đầu phụng
  5
 66. Thôn ẩm kỳ lân khúc
  1
 67. Thôn cư thư hỉ
  9
 68. Thu ba mị - Thất nguyệt thập lục nhật vãn đăng Cao Hưng đình, vọng Trường An Nam sơn
  3
 69. Thu dạ tương hiểu, xuất ly môn nghinh lương hữu cảm
  2
 70. Thu tứ
  1
 71. Thu vãn đăng thành bắc môn
  2
 72. Thu vãn tạp hứng
  2
 73. Thư cảm
  1
 74. Thư phẫn
  3
 75. Thư sào ký
  1
 76. Thư sự kỳ 1
  2
 77. Thư sự kỳ 2
  1
 78. Thư sự kỳ 3
  2
 79. Thư thán
  1
 80. Thước kiều tiên - Dạ văn đỗ quyên
  5
 81. Thước kiều tiên - Điếu đài
  5
 82. Thước kiều tiên - Hoa đăng túng bác
  4
 83. Tiểu viên
  1
 84. Tố trung tình
  4
 85. Tống thất huynh phó Dương Châu soái mạc
  1
 86. Trân châu liêm
 87. Triêu trung thố
  1
 88. Trùng dương
  2
 89. Trừ dạ tuyết
  1
 90. Trường ca hành
  2
 91. Trường tương tư (Mộ sơn thanh, mộ hà minh)
  1
 92. Trường tương tư (Vân thiên trùng, thuỷ thiên trùng)
  1
 93. Trường tương tư kỳ 1 (Kiều như hồng, thuỷ như không)
  1
 94. Trường tương tư kỳ 2 (Diện thương nhiên, mấn bà nhiên)
  1
 95. Trường tương tư kỳ 3 (Ngộ phù sinh, yếm phù danh)
  1
 96. Tuý lạc phách
  2
 97. Tuyết hậu tầm mai ngẫu đắc tuyệt cú kỳ 2
  2
 98. Văn tân nhạn hữu cảm
  1
 99. Vịnh Đông Hồ tân trúc
  2
 100. Vũ dạ
  1
 101. Xuân nhật tạp hứng
  5
 102. Xuân tuyết
  2