11.00
Đăng ngày 31/12/2018 09:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn vào 22/11/2020 15:54, số lượt xem: 293

Ba loài biết phận chúa tôi,
Trị an xã hội muôn đời chẳng thay,
Con người sao sánh được tày,
Càng thông minh lắm càng hay dối lừa.