Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/12/2018 09:11, số lượt xem: 167

Ba loài biết phận chúa tôi,
Xã hội ổn định muôn đời chẳng thay,
Con người sao sánh được tày,
Càng thông minh lắm càng hay dối lừa.