Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/06/2020 08:01, số lượt xem: 236

Vài gian nhà nhỏ khuất vườn cau,
Hồn thả tìm thơ trước cỏ rau.
Sương phủ mái nhà mây khói quyện,
Mặt trời vào cửa chéo qua rào.
Vui nghề nương ruộng thân thanh thản,
Gác bỏ ngoài thân chuyện khổ lao.
Muôn việc trên đời, xem nhẹ bổng,
Thềm hoa gió lộng ngắm mây cao.