Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/11/2021 14:45, số lượt xem: 38

Thư viện Reagan một sớm mai,
Toạ lạc núi đồi thanh tịnh thay!
Nội thất trưng văn phòng tổng thống,
Vườn hồng bạch ốc ngoài sân bày.
Máy bay Air Force One hoành tráng.
Phần mộ Reagan khiêm tốn xây.
Triển lãm thêm xe thu hút khách (1),
Mảnh tường chia cắt Đức còn đây (2).
Đồi cao nhìn ngắm thành Moorpark,
Trời lặn hoàng hôn đẹp khuất mây.

(1) Có triễn lãm các xe của các nguyên thủ thế giới như Nikita Krushchev, Saddam Hussein,v,v
(2) Một khoảng tường Bá Linh được cắt mang về đây.