Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/03/2020 06:22, số lượt xem: 183

Tiễn người mây trắng lửng lờ bay,
Rời chốn quê nhà lá rụng đầy.
Phiền nổi mình đành thua cánh én,
Trong đời chẳng sống chung cùng bầy.